транспортиране на отпадъци

Еко Резулт - събиране на отпадъци, транспортиране на отпадъци, депониране на отпадъци

Услуги За контакт
УслугиКакво предлагаме
 • строителни отпадъци

  Събиране на отпадъци

 • производствени отпадъци

  Транспортиране на отпадъци

 • опасни отпадъци

  Депониране на отпадъци

 • депониране на отпадъци

  Производствени отпадъци

Еко-Резулт ЕООДЗа нас

„Еко-Резулт“ ЕООД има за цел да предложи комплексна услуга на клиентите си, който е съобразен с всички законови изисквания.

Товародателят изготвя транспортна карта, която дава началото на събирането и транспортирането на опасните отпадъци. Услугите събиране на отпадъци, транспортиране на отпадъци, депониране на отпадъци, опасни отпадъци, производствени отпадъци, строителни отпадъци могат да бъдат извършени при сключен договор за определен срок или без договорни отношения по заявка между двете страни.

„Еко-Резулт“ ЕООД притежава богат професионален опит в управлението на отпадъци. Предмет на дейност на фирмата е събиране на отпадъци, транспортиране на отпадъци, депониране на отпадъци, опасни отпадъци, производствени отпадъци, строителни отпадъци. Работим на територията на страната и наши дългогодишни контрагенти са някои от водещите предприятия в България. Притежаваме необходимите разрешителни за извършване на дейността ни, както и добре обучени екипи. Техниката, с която разполагаме е с ADR сертификати, за извозване на опасни отпадъци.

Дружеството извършва посочените дейности на основание Разрешително за дейности с отпадъци 09-ДО-1114-00 от 16.11.2016 г. издадено от Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Пловдив

Галерия

Избрано от галерия
събиране на отпадъци
транспортиране на отпадъци
депониране на отпадъци
производствени отпадъци
строителни отпадъци
 • Събиране на отпадъци

 • Транспортиране на отпадъци

 • Депониране на отпадъци