Допълнителни услуги

Богат професионален опит.

Допълнителни услуги

  • Класификация на отпадъци;
  • Годишна и периодична отчетност за отпадъци;
  • Оформяне на кътове за временно съхраняване на отпадъци;
  • Други консултантски дейности, свързани с изпълнение на задълженията на фирмите по Закона за управление на отпадъци (ЗУО) и Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
  • Екологична отчетност;
  • Промени на регистрационни документи, разрешения и лицензи;
  • Цялостно обслужване на фирми;