Услуги

Богат професионален опит.

Услуги

„Еко-Резулт“ ЕООД притежава богат професионален опит в управлението на отпадъци. Предмет на дейност на фирмата е събиране, транспортиране, депониране и временно съхранение на опасни, производствени и строителни отпадъци. Работим на територията на страната и наши дългогодишни контрагенти са някои от водещите предприятия в България. Притежаваме необходимите разрешителни за извършване на дейността ни, както и добре обучени екипи. Техниката, с която разполагаме е с ADR сертификати, за извозване на опасни отпадъци.

  • Събиране
  • Транспортиране
  • Депониране
  • Временно съхраняване